సాముద్రిక శాస్త్రం సహాయంతో వ్యక్తి ఆకారం, రంగు, గుర్తులు మొదలైనవాటిని చూసి వారి యోగ్యత, దోషాలను కనుగొనవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తన కళ్ళు, నుదురు, ముక్కు, దానిపై ఉన్న పుట్టుమచ్చని చూడటం ద్వారా ఎలా గుర్తించవచ్చో, అదే విధంగా చెవులు కూడా మనిషి పూర్తి గుర్తింపును తెలియజేస్తాయి. మీ చెవులు ఏమి చెబుతున్నాయో తెలుసుకోండి.

పొడవాటి చెవులు ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారు. అయినప్పటికీ అలాంటి వ్యక్తులు సాధారణ వ్యక్తుల కంటే చాలా తక్కువ నిర్ణయాధికారం కలిగి ఉంటారు. పెద్ద చెవి ఉంటే గజకర్ణ అని అంటారు. అంటే ఏనుగు చెవులను పోలి ఉంటుంది. పొడవైన చెవులు ఉన్న మహిళలు చాలా తెలివైన వారు, చాలా తెలివిగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మందపాటి చెవులు ఉన్న వ్యక్తులలో నాయకత్వం పూర్తిగా నిండి ఉంటుంది. అలాంటి వారు ప్రతి విషయంలోనూ ముందుకు వస్తూ ముందుంటారు. మరోవైపు చదునైన చెవులు ఉన్న వ్యక్తులు చాలా ఇష్టపడతారు, సరదాగా ఉంటారు. అలాంటి వారు ఈజీగా ఖర్చు చేస్తారు. చెవుల దగ్గర వెంట్రుకలు ఉన్నవారు చాలా అదృష్టవంతులు. వారి జీవితం కూడా సుదీర్ఘంగా ఉంటుంది. అటువంటి వారి పట్ల ధన దేవత చాలా దయ చూపుతుంది.

చెవి మధ్యలో పుట్టు మచ్చ ఉన్నవారు చాలా నిజాయితీ పరులు. స్నేహాన్ని బాగా కొనసాగిస్తారని నమ్ముతారు. అదే సమయంలో చెవి వెనుక పుట్టు మచ్చ ఉన్నవారు వారు కొంచెం ఊహాత్మకంగా ఉంటారు. అలాంటి వ్యక్తులు తరచుగా కలల ప్రపంచంలో ఉంటారు. అయితే ఒక్క సారి నిర్ణయించుకుంటే చేసే దాకా వదలని గుణం కూడా వీరిలో ఉంది. చెవి కింది భాగం లో పుట్టుమచ్చ ఉన్నవారు స్వతహాగా చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు. అలాంటి వారు చిన్న చిన్న విషయాలను మనసులో పెట్టుకుంటారు. అలాంటి వ్యక్తులు తరచుగా మోసానికి గురవుతారు.


మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: