సిద్దు జొన్నలగడ్డ హీరోగా రూపొందిన టిల్లు స్క్వేర్ మూవీ ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 14 రోజుల బాక్స్ ఆఫీస్ రన్ ను కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఇక ఈ సినిమా 14 రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రోజు వారిగా సాధించిన కలెక్షన్ ల వివరాలను తెలుసుకుందాం.

మూవీ కి మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 14.30 కోట్ల షేర్ ... 23.70 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 2 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 10.81 కోట్ల షేర్ ... 18.90 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 3 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 9.74 కోట్ల షేర్ ... 17.15 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 4 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 5.46 కోట్ల షేర్ ...  10.25 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 5 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 3.70 కోట్ల షేర్ ... 6.25 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 6 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 2.60 కోట్ల షేర్ ... 4.80 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 7 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 2.10 కోట్ల షేర్ ... 3.90 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 8 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1.80 కోట్ల షేర్ ... 3 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 9 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 2.75 కోట్ల షేర్ ... 4.90 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 10 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 2.36 కోట్ల షేర్ ... 4.15 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 11 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1.13 కోట్ల షేర్ ... 2.10 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 12 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 2.44 కోట్ల షేర్ ... 4.25 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 13 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1.02 కోట్ల షేర్ ... 1.90 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 14 రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1.42 కోట్ల షేర్ ... 2.75 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

ఇక ఈ మూవీ కి 14 రోజుల బాక్స్ ఆఫీస్ రన్ కంప్లీట్ అయ్యే సరికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 61.62 కోట్ల షేర్ ... 108 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 27 కోట్ల ప్రి రిలీజ్ బిజినెస్ జరగగా ... ఈ మూవీ 28 కోట్ల టార్గెట్ తో బాక్స్ ఆఫీస్ బరిలోకి దిగింది. ఇకపోతే ఇప్పటికే ఈ సినిమా 14 రోజుల బాక్స్ ఆఫీస్ రన్ కంప్లీట్ అయ్యే సరికి బ్రేక్ ఈవెన్ ఫార్ములా ను కంప్లీట్ చేసుకుని 33.62 కోట్ల లాభాలను వరల్డ్ వైడ్ గా అందుకుంది.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి:

sj