ప్రతి ఒక్కరం కూడా స్మార్ట్ మొబైల్ లో ఇప్పుడు ఎక్కువగా వాట్సప్ మెసెంజర్ యాప్ ని కచ్చితంగా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాము.. ముఖ్యంగా వాట్సాప్ లో ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఫీచర్స్ ని సైతం తీసుకువస్తూనే ఉంది వాట్సప్. అయితే వాట్సాప్ లో మనకు తెలియని ఎన్నో ఆసక్తికరమైన ట్రిక్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. అలాంటివి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో చాలామంది తెలియజేస్తూ ఉంటారు. సాధారణంగా ఎటువంటి సమాచారాన్ని అయినా సరే మనం వాట్సాప్ లోనే పంపిస్తూ ఉంటాము.


మరి కొంతమంది మెసేజ్ ను కూడా సెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే అలా వచ్చిన మెసేజ్ ని చూస్తే వెంటనే అవతల వ్యక్తికి మనం మెసేజ్ చూసినట్లు బ్లూ టిక్స్ సైతం సింబల్గా కనిపిస్తాయి.. అయితే అలా బ్లూ టిక్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే.. రీడ్ రిసిపింట్స్ ఆఫ్ చేస్తే సరిపోతుందని తెలుస్తోంది.. ఇలా చేయడం వల్ల మీ స్టేటస్ ఎవరు చూశారో తెలియదు.. మెసేజ్ చేసినట్లుగా కూడా ఎదుటి వ్యక్తికి ఎవరు చూడలేరట.ఇందుకోసం మనం ముందుగా మన వాట్సప్ లో నుంచి మెసేజ్ రాగానే ఆ పంపిన మెసేజ్ ను ఓపెన్ చేయకుండా ముందుగానే మనం ఫ్లై మోడ్ లో మొబైల్ ని ఆన్ చేయాలి.. అనంతరం ఆ తర్వాత మెసేజ్ ని ఓపెన్ చేసి చదివి.. ఆ తర్వాత పంపించిన వ్యక్తి మెసేజ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ నుంచి బయటికి రావాలి.. అనంతరం ఫ్లై మోడ్ తీసేస్తే సరిపోతుంది.. దీంతో మనం మెసేజ్ చదివినట్లు ఎదుటి వ్యక్తికి కనిపించదు.. మనం ఇలాంటి వాట్సాప్ లో చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ఉపయోగించడం వల్ల ఎన్నోసార్లు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.. అలాగే నష్టాలు కూడా ఉంటాయి.. అవసరమైన సందర్భాల్లోనే వాట్సాప్ నుంచి ఇలాంటి కొన్ని ట్రిక్స్ ను సైతం ఉపయోగించడం మంచిది.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: