సిద్దు జొన్నలగడ్డ హీరోగా అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్ గా మల్లిక్ రామ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన టిల్లు స్క్వేర్  మూవీ మార్చి 29 వ తేదీన విడుదల అయ్యి ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 19 రోజుల బాక్స్ ఆఫీస్ రన్ ను కంప్లీట్ చేసుకుంది. అందులో భాగంగా ఈ సినిమాకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 19 రోజుల్లో ఎన్ని కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

మూవీ కి మొదటి రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 9.25 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 2 వ రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 9.25 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 3 వ రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 9.25 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 4 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 3.91 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 5 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 2.80 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 6 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 1.90 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 7 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 1.65 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 8 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 1.25 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 9 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 1.89 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 10 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 1.86 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 11 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 91 లక్షల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 12 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 2.06 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 13 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 85 లక్షల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 14 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 1.24 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 15 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 94 లక్షల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 16 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 1.10 కోట్ల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 17 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 90 లక్షల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 18 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 31 లక్షల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 19 రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 33 లక్షల కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

19 రోజుల బాక్స్ ఆఫీస్ రన్ కంప్లీట్ అయ్యే సరికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి ఈ మూవీ కి 47.95 కోట్ల షేర్ ... 80.60 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: