ലാലിനൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന കോടീശ്വരൻ, നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ കുടുംബവുമായി ഇത്രയധികം അടുത്തിടപഴകുന്ന സമീർ ഹംസ ആരാണ്?  പല വൈറൽ ക്ലിപ്പിക്കുകളും പഴയ ഫോട്ടോകളും എല്ലാം വീണ്ടും വൈറലാവുന്നു. ലാലേട്ടന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും, വളർച്ചയെ കുറിച്ചും ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുന്നു.ആരാണ് സമീർ ഹംസ? മോഹൻലാലിനൊപ്പം മിക്ക പരിപാടികളിലും കാണുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയുമായി എന്താണ് ബന്ധം? മോഹൻലാലിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, ഭാര്യയും മക്കളും ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഫോട്ടോ സമീർ ഹംസയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ആണ്‌.എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക സെറ്റുകളിലും സമീറിനെ കാണാം.

അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു സിനിമ നിർമിച്ച ചരിത്രം പോലും സമീർ ഹംസയ്ക്ക് ഇല്ല. യൂസഫ് അലിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ സമീർ ഹംസയ്ക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ പലരുമായും നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ട്. മോഹൻലാലുമായുള്ള ആ ബന്ധം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് എന്ന് മാത്രം. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ലാലിന്റെ കുടുംബവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന സുഹൃത്ത് സമീർ ഹംസ തന്നെയാണ്. ആരാണ് ഇദ്ദേഹം?ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബിസിനസ്സ്മാനാണ് സമീർ ഹംസ. യൂണിവേഴ്‌സ് വെഞ്ചേഴ്‌സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയാ സമീർ, കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവിധ ബിസിനസ്സുകളും നടത്തി വരികയാണ്.യൂസഫ് അലിയുടെ ബന്ധു എന്ന നിലയിൽ ആണ് മോഹൻലാലിനെ സമീർ ഹംസ പരിചയപ്പെട്ടത്. 
സിസിഎല്ലിന് ശേഷം ആ ബന്ധം കൂടുതൽ അടുക്കുകയായിരുന്നു. യൂസഫ് അലിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ സമീർ ഹംസയ്ക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ പലരുമായും നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ട്. മോഹൻലാലുമായുള്ള ആ ബന്ധം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് എന്ന് മാത്രം. അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു സിനിമ നിർമിച്ച ചരിത്രം പോലും സമീർ ഹംസയ്ക്ക് ഇല്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക സെറ്റുകളിലും സമീറിനെ കാണാം. മോഹൻലാലിനൊപ്പം മിക്ക പരിപാടികളിലും കാണുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയുമായി എന്താണ് ബന്ധം? മോഹൻലാലിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, ഭാര്യയും മക്കളും ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഫോട്ടോ സമീർ ഹംസയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ആണ്‌.

എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക സെറ്റുകളിലും സമീറിനെ കാണാം.അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു സിനിമ നിർമിച്ച ചരിത്രം പോലും സമീർ ഹംസയ്ക്ക് ഇല്ല. യൂസഫ് അലിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ സമീർ ഹംസയ്ക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ പലരുമായും നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ട്. മോഹൻലാലുമായുള്ള ആ ബന്ധം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് എന്ന് മാത്രം. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ലാലിന്റെ കുടുംബവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന സുഹൃത്ത് സമീർ ഹംസ തന്നെയാണ്. ആരാണ് ഇദ്ദേഹം?

Find out more: