మనది కాని ఈ అందమైన జీవితంలో అని పరిస్థితులు మన చేతిలో ఉండవు. కొన్ని సార్లు మీకు తెలియకుండానే సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుంటూ ఉంటారు. మీరు తెలియకుండా చేసే చాలా చిన్న పొరపాటు మిమల్ని మీ లక్ష్యానికి దూరం చేయవచ్చు. అందుకే పెద్దలు అంటుంటారు లక్ష్యంపై దృష్టి ఉంచండి. అలాగే దీర్ఘ దృష్టి కూడా చాలా ముఖ్యం అని, అనగా ఇపుడు మీ ముందున్న సమయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని నడుచుకుంటే లక్ష్యాన్ని ఛేదించవచ్చు అనుకుంటే పొరపాటే. అందుకే ముందు చూపు కూడా అవసరం. ప్రస్తుత సమయాన్నే కాదు మీకు సంబందించిన భవిష్యత్తును కూడా కాస్త మనసులో పెట్టుకుని ముందుకు నడవాలి.

ఉదాహరణకు మీరు ఇపుడు మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం కోసం నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అది ఇప్పటికీ ఈ సమయానికి అనుగుణంగా ఉంటే సరిపోదు రానున్న రోజుల్లో ఆ నిర్ణయం వలన మీకు లాభం కలుగక పోయినా పర్వాలేదు. కానీ నష్టం మాత్రం ఉండకూడదు. అందుకే నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అయినా, మాట అనేముందు అయినా సరే బాగా ఆలోచించి భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రవర్తించండి అలాగే నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆ పద్ధతే మిమ్మల్ని మీ లక్ష్యానికి చేరువ చేస్తుంది.

అందుకే జీవితంలో మీ లక్ష్యం కోసం చేసే ఏ చిన్న పనిలో అయినా అలెర్ట్ గా ఉండాలి. ఏ మాత్రం అలసత్వం ప్రదర్శించినా ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా, ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దీర్ఘాలోచన కలిగి ఉండడం ఉత్తమం. దీని ద్వారా ఒక వేళ ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినా పరిష్కరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే అవగాహాన లేకుండా చేసే పనులు అలాగే తొందరలో తీసుకునే నిర్ణయాలు మిమ్మల్ని మీ లక్ష్యానికి దూరం చేస్తాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా మసులుకోవాలి, లేదంటే మీ భవిష్యత్తు ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది.

 


మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: