அட்டக்கத்தி தினேஷ் அடுத்த படத்தை விக்ரம் சுகுமாரன் இயக்கவுள்ளார். இவர்  கதிர், ஓவியா, வேல ராமமூர்த்தி, கலையரசன்  நடிப்பில்  உருவான மதயானைக்கூட்டம் படத்தை இயக்கியவர். விக்ரம் சுகுமாரன்  படத்திற்கு தேரும் போரும் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.தேரும் போரும்  படத்தை நல்லுசாமி பிக்சர்ஸ்  தயாரிக்கவுள்ளது. சுகுமார் ஒளிப்பதிவில் ஜஸ்டின் பிரபாகர் இசையில் படம் உருவாகவுள்ளது. அட்டக்கத்தி தினேஷ் அடுத்த படத்தை விக்ரம் சுகுமாரன் இயக்கவுள்ளார். இவர்  கதிர், ஓவியா, வேல ராமமூர்த்தி, கலையரசன்  நடிப்பில்  உருவான மதயானைக்கூட்டம் படத்தை இயக்கியவர். விக்ரம் சுகுமாரன்  படத்திற்கு தேரும் போரும் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.தேரும் போரும்  படத்தை நல்லுசாமி பிக்சர்ஸ்  தயாரிக்கவுள்ளது. சுகுமார் ஒளிப்பதிவில் ஜஸ்டின் பிரபாகர் இசையில் படம் உருவாகவுள்ளது. அட்டக்கத்தி தினேஷ் அடுத்த படத்தை விக்ரம் சுகுமாரன் இயக்கவுள்ளார். இவர்  கதிர், ஓவியா, வேல ராமமூர்த்தி, கலையரசன்  நடிப்பில்  உருவான மதயானைக்கூட்டம் படத்தை இயக்கியவர். விக்ரம் சுகுமாரன்  படத்திற்கு தேரும் போரும் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.தேரும் போரும்  படத்தை நல்லுசாமி பிக்சர்ஸ்  தயாரிக்கவுள்ளது. சுகுமார் ஒளிப்பதிவில் ஜஸ்டின் பிரபாகர் இசையில் படம் உருவாகவுள்ளது. அட்டக்கத்தி தினேஷ் அடுத்த படத்தை விக்ரம் சுகுமாரன் இயக்கவுள்ளார். இவர்  கதிர், ஓவியா, வேல ராமமூர்த்தி, கலையரசன்  நடிப்பில்  உருவான மதயானைக்கூட்டம் படத்தை இயக்கியவர். விக்ரம் சுகுமாரன்  படத்திற்கு தேரும் போரும் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.தேரும் போரும்  படத்தை நல்லுசாமி பிக்சர்ஸ்  தயாரிக்கவுள்ளது. சுகுமார் ஒளிப்பதிவில் ஜஸ்டின் பிரபாகர் இசையில் படம் உருவாகவுள்ளது. 

அட்டக்கத்தி தினேஷ் அடுத்த படத்தை விக்ரம் சுகுமாரன் இயக்கவுள்ளார். இவர்  கதிர், ஓவியா, வேல ராமமூர்த்தி, கலையரசன்  நடிப்பில்  உருவான மதயானைக்கூட்டம் படத்தை இயக்கியவர். விக்ரம் சுகுமாரன்  படத்திற்கு தேரும் போரும் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.தேரும் போரும்  படத்தை நல்லுசாமி பிக்சர்ஸ்  தயாரிக்கவுள்ளது. சுகுமார் ஒளிப்பதிவில் ஜஸ்டின் பிரபாகர் இசையில் படம் உருவாகவுள்ளது. அட்டக்கத்தி தினேஷ் அடுத்த படத்தை விக்ரம் சுகுமாரன் இயக்கவுள்ளார். இவர்  கதிர், ஓவியா, வேல ராமமூர்த்தி, கலையரசன்  நடிப்பில்  உருவான மதயானைக்கூட்டம் படத்தை இயக்கியவர். விக்ரம் சுகுமாரன்  படத்திற்கு தேரும் போரும் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.தேரும் போரும்  படத்தை நல்லுசாமி பிக்சர்ஸ்  தயாரிக்கவுள்ளது. சுகுமார் ஒளிப்பதிவில் ஜஸ்டின் பிரபாகர் இசையில் படம் உருவாகவுள்ளது. 

 

 

 

 

 

Find out more: