சூர்யா நடித்த சூரரைப் போற்று  படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து  சமீபத்தில்  மாறாதீம் என்ற சூர்யா பாடிய பாடல் வெளியாகி  வரவேற்பை பெற்றதை அடுத்து இந்த படத்தின் அடுத்த சிங்கிள் பாடலான வெய்யோன் சில்லி  விரைவில் வெளியாகவிருப்பதாக  படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்  சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தார்.வெய்யோன் சில்லி  பாடல்  13ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.சூர்யா நடித்த சூரரைப் போற்று  படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து  சமீபத்தில்  மாறாதீம் என்ற சூர்யா பாடிய பாடல் வெளியாகி  வரவேற்பை பெற்றதை அடுத்து இந்த படத்தின் அடுத்த சிங்கிள் பாடலான வெய்யோன் சில்லி  விரைவில் வெளியாகவிருப்பதாக  படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்  சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தார்.வெய்யோன் சில்லி  பாடல்  13ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.சூர்யா நடித்த சூரரைப் போற்று  படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து  சமீபத்தில்  மாறாதீம் என்ற சூர்யா பாடிய பாடல் வெளியாகி  வரவேற்பை பெற்றதை அடுத்து இந்த படத்தின் அடுத்த சிங்கிள் பாடலான வெய்யோன் சில்லி  விரைவில் வெளியாகவிருப்பதாக  படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்  சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தார்.வெய்யோன் சில்லி  பாடல்  13ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.சூர்யா நடித்த சூரரைப் போற்று  படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து  சமீபத்தில்  மாறாதீம் என்ற சூர்யா பாடிய பாடல் வெளியாகி  வரவேற்பை பெற்றதை அடுத்து இந்த படத்தின் அடுத்த சிங்கிள் பாடலான வெய்யோன் சில்லி  விரைவில் வெளியாகவிருப்பதாக  படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்  சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தார்.வெய்யோன் சில்லி  பாடல்  13ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.சூர்யா நடித்த சூரரைப் போற்று  படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து  சமீபத்தில்  மாறாதீம் என்ற சூர்யா பாடிய பாடல் வெளியாகி  வரவேற்பை பெற்றதை அடுத்து இந்த படத்தின் அடுத்த சிங்கிள் பாடலான வெய்யோன் சில்லி  விரைவில் வெளியாகவிருப்பதாக  படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்  சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தார்.வெய்யோன் சில்லி  பாடல்  13ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Find out more: