சிவா மனசுல சக்தி, பாஸ் என்ற பாஸ்கரன் வெற்றிப் படங்களை இயக்கியவர் எம் ராஜேஷ். இவர் படங்களில் ஹீரோவுக்கு இணையாக சந்தானம் கேரக்டர் இருக்கும்.ராஜேஷ் இயக்கிய சில படங்கள் தோல்வியடைந்தன. சந்தானம் ஹீரோவாக நடிக்கும் ஒரு படத்தை ராஜேஷ் இயக்க இருப்பதாக செய்திகள் வெளிவந்தன செய்தி உறுதி செய்யப்படாத நிலையில் சந்தானம் பிறந்தநாளை அடுத்து ராஜேஷ் ஒரு டுவீட் பதிவு செய்துள்ளார். அந்த டுவீட்டில் இந்த வருஷம் நாம தெறிக்க வுடறோம்.. மகிழ்ந்திரு என குறிப்பிட்டுள்ளார்.இந்த ட்வீட் மூலமாக  சந்தானம் மற்றும் ராஜேஷ் இந்த ஆண்டு இணைவது  உறுதியாகிவிட்டது.சிவா மனசுல சக்தி, பாஸ் என்ற பாஸ்கரன் வெற்றிப் படங்களை இயக்கியவர் எம் ராஜேஷ். இவர் படங்களில் ஹீரோவுக்கு இணையாக சந்தானம் கேரக்டர் இருக்கும்.ராஜேஷ் இயக்கிய சில படங்கள் தோல்வியடைந்தன. சந்தானம் ஹீரோவாக நடிக்கும் ஒரு படத்தை ராஜேஷ் இயக்க இருப்பதாக செய்திகள் வெளிவந்தன செய்தி உறுதி செய்யப்படாத நிலையில் சந்தானம் பிறந்தநாளை அடுத்து ராஜேஷ் ஒரு டுவீட் பதிவு செய்துள்ளார். அந்த டுவீட்டில் இந்த வருஷம் நாம தெறிக்க வுடறோம்.. மகிழ்ந்திரு என குறிப்பிட்டுள்ளார்.இந்த ட்வீட் மூலமாக  சந்தானம் மற்றும் ராஜேஷ் இந்த ஆண்டு இணைவது  உறுதியாகிவிட்டது.சிவா மனசுல சக்தி, பாஸ் என்ற பாஸ்கரன் வெற்றிப் படங்களை இயக்கியவர் எம் ராஜேஷ். இவர் படங்களில் ஹீரோவுக்கு இணையாக சந்தானம் கேரக்டர் இருக்கும்.ராஜேஷ் இயக்கிய சில படங்கள் தோல்வியடைந்தன. சந்தானம் ஹீரோவாக நடிக்கும் ஒரு படத்தை ராஜேஷ் இயக்க இருப்பதாக செய்திகள் வெளிவந்தன செய்தி உறுதி செய்யப்படாத நிலையில் சந்தானம் பிறந்தநாளை அடுத்து ராஜேஷ் ஒரு டுவீட் பதிவு செய்துள்ளார். அந்த டுவீட்டில் இந்த வருஷம் நாம தெறிக்க வுடறோம்.. மகிழ்ந்திரு என குறிப்பிட்டுள்ளார்.இந்த ட்வீட் மூலமாக  சந்தானம் மற்றும் ராஜேஷ் இந்த ஆண்டு இணைவது  உறுதியாகிவிட்டது.சிவா மனசுல சக்தி, பாஸ் என்ற பாஸ்கரன் வெற்றிப் படங்களை இயக்கியவர் எம் ராஜேஷ். இவர் படங்களில் ஹீரோவுக்கு இணையாக சந்தானம் கேரக்டர் இருக்கும்.ராஜேஷ் இயக்கிய சில படங்கள் தோல்வியடைந்தன. சந்தானம் ஹீரோவாக நடிக்கும் ஒரு படத்தை ராஜேஷ் இயக்க இருப்பதாக செய்திகள் வெளிவந்தன செய்தி உறுதி செய்யப்படாத நிலையில் சந்தானம் பிறந்தநாளை அடுத்து ராஜேஷ் ஒரு டுவீட் பதிவு செய்துள்ளார். அந்த டுவீட்டில் இந்த வருஷம் நாம தெறிக்க வுடறோம்.. மகிழ்ந்திரு என குறிப்பிட்டுள்ளார்.இந்த ட்வீட் மூலமாக  சந்தானம் மற்றும் ராஜேஷ் இந்த ஆண்டு இணைவது  உறுதியாகிவிட்டது.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: