சிக்கலான ஒரு  நிகழ்வால் இரத்த உறைவு ஏற்படுகிறது. பிளேட்லெட்டுகள் இரத்த நாளத்தில் சேதமடைந்த தளத்துடன் இணைந்து  இரத்தக் குழாயின் சுவர்களில் ஓட்ட, பல நுண்தட்டு ஈர்க்கும் பொருளை வெளியிட, இரத்தத்தில்  புரோத்ராம்பினை செயல்படுத்துகின்றன, அவை த்ரோம்பினாக மாறுகின்றன  த்ரோம்பின்  ஃபைப்ரினோஜனை ஃபைப்ரினாக   மாற்றுகிறது.
Image result for blood in our body

கடைசி கட்டத்தில் ஹெபரின் தலையிட,உறைதல் காரணி அதிக புரதங்களை உற்பத்தி செய்வதால், ஹெபரின் காரணமாக  எதிர்வினைகளை எதிர்க்க முடியும் என்று கூறப்படுகிறது.ஹெபரின் அளவால்ஏற்படும் தாக்கத்தை நடுநிலை செய்யும் புரோட்டமைன் சல்பேட்.


మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: