நடிகை மஞ்சிமா மோகன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வீட்டில் இருப்பது ஏன் கடினமாக இருக்கிறது என்று புரியவில்லை. வீட்டிலேயே இருங்கள் என பதிவிட்டிருந்தார். இந்தப் பதிவில் ஒருவர், மஞ்சிமா உருவம் குறித்து அநாகரிக கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அந்த ரசிகருக்கு மற்றொரு பதிவில் மஞ்சிமா பதிலடி கொடுத்தார். பதிவில் இப்படிப்பட்ட நபர்களும் இருக்கிறார்கள். இதுபோன்ற ட்வீட்களுக்கு பதில் சொல்வதில்லை.மக்களை வீட்டில் இருக்கச் சொன்னதற்கு கிடைத்தது இது. வேலைக்குச் செல்லாமல் இருப்பது யாருக்கும் எளிதாக கருதுவீர்களானால், நீங்கள் நினைப்பது தவறு என மஞ்சிமா தெரிவித்தார்.நடிகை மஞ்சிமா மோகன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வீட்டில் இருப்பது ஏன் கடினமாக இருக்கிறது என்று புரியவில்லை. வீட்டிலேயே இருங்கள் என பதிவிட்டிருந்தார். இந்தப் பதிவில் ஒருவர், மஞ்சிமா உருவம் குறித்து அநாகரிக கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அந்த ரசிகருக்கு மற்றொரு பதிவில் மஞ்சிமா பதிலடி கொடுத்தார். பதிவில் இப்படிப்பட்ட நபர்களும் இருக்கிறார்கள். இதுபோன்ற ட்வீட்களுக்கு பதில் சொல்வதில்லை.மக்களை வீட்டில் இருக்கச் சொன்னதற்கு கிடைத்தது இது. வேலைக்குச் செல்லாமல் இருப்பது யாருக்கும் எளிதாக கருதுவீர்களானால், நீங்கள் நினைப்பது தவறு என மஞ்சிமா தெரிவித்தார்.நடிகை மஞ்சிமா மோகன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வீட்டில் இருப்பது ஏன் கடினமாக இருக்கிறது என்று புரியவில்லை. வீட்டிலேயே நடிகை மஞ்சிமா மோகன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வீட்டில் இருப்பது ஏன் கடினமாக இருக்கிறது என்று புரியவில்லை. வீட்டிலேயே இருங்கள் என பதிவிட்டிருந்தார். இந்தப் பதிவில் ஒருவர், மஞ்சிமா உருவம் குறித்து அநாகரிக கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அந்த ரசிகருக்கு மற்றொரு பதிவில் மஞ்சிமா பதிலடி கொடுத்தார். பதிவில் இப்படிப்பட்ட நபர்களும் இருக்கிறார்கள். இதுபோன்ற ட்வீட்களுக்கு பதில் சொல்வதில்லை.மக்களை வீட்டில் இருக்கச் சொன்னதற்கு கிடைத்தது இது. வேலைக்குச் செல்லாமல் இருப்பது யாருக்கும் எளிதாக கருதுவீர்களானால், நீங்கள் நினைப்பது தவறு என மஞ்சிமா தெரிவித்தார்.இருங்கள் என பதிவிட்டிருந்தார். இந்தப் பதிவில் ஒருவர், மஞ்சிமா உருவம் குறித்து அநாகரிக கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அந்த ரசிகருக்கு மற்றொரு பதிவில் மஞ்சிமா பதிலடி கொடுத்தார். பதிவில் இப்படிப்பட்ட நபர்களும் இருக்கிறார்கள். இதுபோன்ற ட்வீட்களுக்கு பதில் சொல்வதில்லை.மக்களை வீட்டில் இருக்கச் சொன்னதற்கு கிடைத்தது இது. வேலைக்குச் செல்லாமல் இருப்பது யாருக்கும் எளிதாக கருதுவீர்களானால், நீங்கள் நினைப்பது தவறு என மஞ்சிமா தெரிவித்தார்.நடிகை மஞ்சிமா மோகன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வீட்டில் இருப்பது ஏன் கடினமாக இருக்கிறது என்று புரியவில்லை. வீட்டிலேயே இருங்கள் என பதிவிட்டிருந்தார். இந்தப் பதிவில் ஒருவர், மஞ்சிமா உருவம் குறித்து அநாகரிக கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அந்த ரசிகருக்கு மற்றொரு பதிவில் மஞ்சிமா பதிலடி கொடுத்தார். பதிவில் இப்படிப்பட்ட நபர்களும் இருக்கிறார்கள். இதுபோன்ற ட்வீட்களுக்கு பதில் சொல்வதில்லை.மக்களை வீட்டில் இருக்கச் சொன்னதற்கு கிடைத்தது இது. வேலைக்குச் செல்லாமல் இருப்பது யாருக்கும் எளிதாக கருதுவீர்களானால், நீங்கள் நினைப்பது தவறு என மஞ்சிமா தெரிவித்தார்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: