அடுத்த ஓராண்டுக்கு படங்களில் ஒரு ரூபாய் சம்பளம் பெறவுள்ளதாக நடிகை ஹார்த்தி தெரிவித்துள்ளார். ஊரடங்கால் சினிமா படப்பிடிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டு, திரையரங்குகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் தயாரிப்பாளர்கள் பலருக்கு நஷ்ட நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு விஜய் ஆண்டனி, அருள்தாஸ், இயக்குநர் ஹரி உள்ளிட்டோர் சம்பளக் குறைப்பு அறிவித்துள்ளனர். அடுத்த ஓராண்டுக்கு படங்களில் ஒரு ரூபாய் சம்பளம் பெறவுள்ளதாக நடிகை ஹார்த்தி தெரிவித்துள்ளார். ஊரடங்கால் சினிமா படப்பிடிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டு, திரையரங்குகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் தயாரிப்பாளர்கள் பலருக்கு நஷ்ட நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு விஜய் ஆண்டனி, அருள்தாஸ், இயக்குநர் ஹரி உள்ளிட்டோர் சம்பளக் குறைப்பு அறிவித்துள்ளனர்.

 

அடுத்த ஓராண்டுக்கு படங்களில் ஒரு ரூபாய் சம்பளம் பெறவுள்ளதாக நடிகை ஹார்த்தி தெரிவித்துள்ளார். ஊரடங்கால் சினிமா படப்பிடிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டு, திரையரங்குகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் தயாரிப்பாளர்கள் பலருக்கு நஷ்ட நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு விஜய் ஆண்டனி, அருள்தாஸ், இயக்குநர் ஹரி உள்ளிட்டோர் சம்பளக் குறைப்பு அறிவித்துள்ளனர். அடுத்த ஓராண்டுக்கு படங்களில் ஒரு ரூபாய் சம்பளம் பெறவுள்ளதாக நடிகை ஹார்த்தி தெரிவித்துள்ளார். ஊரடங்கால் சினிமா படப்பிடிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டு, திரையரங்குகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் தயாரிப்பாளர்கள் பலருக்கு நஷ்ட நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு விஜய் ஆண்டனி, அருள்தாஸ், இயக்குநர் ஹரி உள்ளிட்டோர் சம்பளக் குறைப்பு அறிவித்துள்ளனர்.

 

அடுத்த ஓராண்டுக்கு படங்களில் ஒரு ரூபாய் சம்பளம் பெறவுள்ளதாக நடிகை ஹார்த்தி தெரிவித்துள்ளார். ஊரடங்கால் சினிமா படப்பிடிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டு, திரையரங்குகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் தயாரிப்பாளர்கள் பலருக்கு நஷ்ட நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு விஜய் ஆண்டனி, அருள்தாஸ், இயக்குநர் ஹரி உள்ளிட்டோர் சம்பளக் குறைப்பு அறிவித்துள்ளனர். அடுத்த ஓராண்டுக்கு படங்களில் ஒரு ரூபாய் சம்பளம் பெறவுள்ளதாக நடிகை ஹார்த்தி தெரிவித்துள்ளார். ஊரடங்கால் சினிமா படப்பிடிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டு, திரையரங்குகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் தயாரிப்பாளர்கள் பலருக்கு நஷ்ட நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு விஜய் ஆண்டனி, அருள்தாஸ், இயக்குநர் ஹரி உள்ளிட்டோர் சம்பளக் குறைப்பு அறிவித்துள்ளனர்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: