ஆதனூரைச் சேர்ந்த பெண் சென்னை மேடவாக்கத்தில்  தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் இளம்பெண் 29ம் தேதி தாம்பரத்தில் காய்கறி ஏற்றி வந்த லாரி மூலம் எட்டயபுரத்துக்கு வந்துள்ளார். தனது சகோதரரை வரவழைத்து, அவருடன் மோட்டார் சைக்கிளில் தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.அந்த இளம்பெண்ணுக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. ஆதனூரைச் சேர்ந்த பெண் சென்னை மேடவாக்கத்தில்  தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் இளம்பெண் 29ம் தேதி தாம்பரத்தில் காய்கறி ஏற்றி வந்த லாரி மூலம் எட்டயபுரத்துக்கு வந்துள்ளார். தனது சகோதரரை வரவழைத்து, அவருடன் மோட்டார் சைக்கிளில் தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.அந்த இளம்பெண்ணுக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது.

 

ஆதனூரைச் சேர்ந்த பெண் சென்னை மேடவாக்கத்தில்  தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் இளம்பெண் 29ம் தேதி தாம்பரத்தில் காய்கறி ஏற்றி வந்த லாரி மூலம் எட்டயபுரத்துக்கு வந்துள்ளார். தனது சகோதரரை வரவழைத்து, அவருடன் மோட்டார் சைக்கிளில் தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.அந்த இளம்பெண்ணுக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. ஆதனூரைச் சேர்ந்த பெண் சென்னை மேடவாக்கத்தில்  தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் இளம்பெண் 29ம் தேதி தாம்பரத்தில் காய்கறி ஏற்றி வந்த லாரி மூலம் எட்டயபுரத்துக்கு வந்துள்ளார். தனது சகோதரரை வரவழைத்து, அவருடன் மோட்டார் சைக்கிளில் தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.அந்த இளம்பெண்ணுக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது.

 

ஆதனூரைச் சேர்ந்த பெண் சென்னை மேடவாக்கத்தில்  தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் இளம்பெண் 29ம் தேதி தாம்பரத்தில் காய்கறி ஏற்றி வந்த லாரி மூலம் எட்டயபுரத்துக்கு வந்துள்ளார். தனது சகோதரரை வரவழைத்து, அவருடன் மோட்டார் சைக்கிளில் தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.அந்த ஆதனூரைச் சேர்ந்த பெண் சென்னை மேடவாக்கத்தில்  தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் இளம்பெண் 29ம் தேதி தாம்பரத்தில் காய்கறி ஏற்றி வந்த லாரி மூலம் எட்டயபுரத்துக்கு வந்துள்ளார். தனது சகோதரரை வரவழைத்து, அவருடன் மோட்டார் சைக்கிளில் தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.அந்த இளம்பெண்ணுக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. ஆதனூரைச் சேர்ந்த பெண் சென்னை மேடவாக்கத்தில்  தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் இளம்பெண் 29ம் தேதி தாம்பரத்தில் காய்கறி ஏற்றி வந்த லாரி மூலம் எட்டயபுரத்துக்கு வந்துள்ளார். தனது சகோதரரை வரவழைத்து, அவருடன் மோட்டார் சைக்கிளில் தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.அந்த இளம்பெண்ணுக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது.இளம்பெண்ணுக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. ஆதனூரைச் சேர்ந்த பெண் சென்னை மேடவாக்கத்தில்  தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் இளம்பெண் 29ம் தேதி தாம்பரத்தில் காய்கறி ஏற்றி வந்த லாரி மூலம் எட்டயபுரத்துக்கு வந்துள்ளார். தனது சகோதரரை வரவழைத்து, அவருடன் மோட்டார் சைக்கிளில் தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.அந்த இளம்பெண்ணுக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: