முள் சீதாப்பழத்தை கடைகளில் பார்த்திருப்போம். இந்த பழம்  முள்ளாக பார்க்க அருவருப்பாக,  வித்தியாசமாக இருக்கிறது, எப்படி சாப்பிடுவது என்ற குழப்பம்  வந்திருக்கும்.முள் சீதாப்பழம்  இனிப்பு சுவை கொண்டது. இது  உடலில் உள்ள  நோய்களைத் தீர்க்க உதவுகிறது.முள் சீதாப்பழம் மாரடைப்பைத் தடுக்கிறது. முள் சீதாப்பழத்தில் அதிக  பொட்டாசியம் நிறைந்திருக்கிறது, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, இதயத்தை ஆரோக்கியமாக்கும். முள் சீதா மர  இலை டீ போட்டு குடித்து வந்தால் மாரடைப்பைத் தடுக்கும்.

Image result for முள் சீதாப்பழத்தில் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என்ன?

முள் சீதாப்பழத்தை கடைகளில் பார்த்திருப்போம். இந்த பழம்  முள்ளாக பார்க்க அருவருப்பாக,  வித்தியாசமாக இருக்கிறது, எப்படி சாப்பிடுவது என்ற குழப்பம்  வந்திருக்கும்.முள் சீதாப்பழம்  இனிப்பு சுவை கொண்டது. இது  உடலில் உள்ள  நோய்களைத் தீர்க்க உதவுகிறது.முள் சீதாப்பழம் மாரடைப்பைத் தடுக்கிறது. முள் சீதாப்பழத்தில் அதிக  பொட்டாசியம் நிறைந்திருக்கிறது, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, இதயத்தை ஆரோக்கியமாக்கும். முள் சீதா மர  இலை டீ போட்டு குடித்து வந்தால் மாரடைப்பைத் தடுக்கும்.முள் சீதாப்பழத்தை கடைகளில் பார்த்திருப்போம். இந்த பழம்  முள்ளாக பார்க்க அருவருப்பாக,  வித்தியாசமாக இருக்கிறது, எப்படி சாப்பிடுவது என்ற குழப்பம்  வந்திருக்கும்.முள் சீதாப்பழம்  இனிப்பு சுவை கொண்டது. இது  உடலில் உள்ள  நோய்களைத் தீர்க்க உதவுகிறது.முள் சீதாப்பழம் மாரடைப்பைத் தடுக்கிறது. முள் சீதாப்பழத்தில் அதிக  பொட்டாசியம் நிறைந்திருக்கிறது, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, இதயத்தை ஆரோக்கியமாக்கும். முள் சீதா மர  இலை டீ போட்டு குடித்து வந்தால் மாரடைப்பைத் தடுக்கும்.


Find out more: