தூத்துக்குடி திருச்செந்தூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.5000 நிவாரண நிதி கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.திருச்செந்தூர் பகுதியில்  மாற்றுத்திறனாளிகள் 50 பேர்  கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திரண்டனர். வேலை இல்லாமல் தவித்து வருவதாகஅரசு ரூ.5000 நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தூத்துக்குடி திருச்செந்தூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.5000 நிவாரண நிதி கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.திருச்செந்தூர் பகுதியில்  மாற்றுத்திறனாளிகள் 50 பேர்  கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திரண்டனர். வேலை இல்லாமல் தவித்து வருவதாகஅரசு ரூ.5000 நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

 

தூத்துக்குடி திருச்செந்தூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.5000 நிவாரண நிதி கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.திருச்செந்தூர் பகுதியில்  மாற்றுத்திறனாளிகள் 50 பேர்  கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திரண்டனர். வேலை இல்லாமல் தவித்து வருவதாகஅரசு ரூ.5000 நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தூத்துக்குடி திருச்செந்தூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.5000 நிவாரண நிதி கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.திருச்செந்தூர் பகுதியில்  மாற்றுத்திறனாளிகள் 50 பேர்  கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திரண்டனர். வேலை இல்லாமல் தவித்து வருவதாகஅரசு ரூ.5000 நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

 

தூத்துக்குடி திருச்செந்தூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.5000 நிவாரண நிதி கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.திருச்செந்தூர் பகுதியில்  மாற்றுத்திறனாளிகள் 50 பேர்  கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திரண்டனர். வேலை இல்லாமல் தவித்து வருவதாகஅரசு ரூ.5000 நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தூத்துக்குடி திருச்செந்தூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.5000 நிவாரண நிதி கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தூத்துக்குடி திருச்செந்தூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.5000 நிவாரண நிதி கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.திருச்செந்தூர் பகுதியில்  மாற்றுத்திறனாளிகள் 50 பேர்  கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திரண்டனர். வேலை இல்லாமல் தவித்து வருவதாகஅரசு ரூ.5000 நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தூத்துக்குடி திருச்செந்தூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.5000 நிவாரண நிதி கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.திருச்செந்தூர் பகுதியில்  மாற்றுத்திறனாளிகள் 50 பேர்  கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திரண்டனர். வேலை இல்லாமல் தவித்து வருவதாகஅரசு ரூ.5000 நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.திருச்செந்தூர் பகுதியில்  மாற்றுத்திறனாளிகள் 50 பேர்  கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திரண்டனர். வேலை இல்லாமல் தவித்து வருவதாகஅரசு ரூ.5000 நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: