புஷ்கர்-காயத்ரி இயக்கிய விக்ரம் வேதா படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் மாதவன் நடித்து  இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது. விக்ரம் வேதா படத்தை எடுத்து புஷ்கர் காயத்ரி இயக்கும் அடுத்த படம் குறித்த கேள்வி சில மாதங்களாக எழுந்து வந்தது. புஷ்கர் காயத்ரி வெப்சீரிஸ் இயக்க உள்ளதாக தகவல் வந்துள்ளது.இந்த சீரிஸில் கதிர், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், ஸ்ரேயா ரெட்டி, சத்யராஜ் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.புஷ்கர்-காயத்ரி இயக்கிய விக்ரம் வேதா படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் மாதவன் நடித்து  இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது. விக்ரம் வேதா படத்தை எடுத்து புஷ்கர் காயத்ரி இயக்கும் அடுத்த படம் குறித்த கேள்வி சில மாதங்களாக எழுந்து வந்தது. புஷ்கர் காயத்ரி வெப்சீரிஸ் இயக்க உள்ளதாக தகவல் வந்துள்ளது.இந்த சீரிஸில் கதிர், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், ஸ்ரேயா ரெட்டி, சத்யராஜ் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.புஷ்கர்-காயத்ரி இயக்கிய விக்ரம் வேதா படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் மாதவன் நடித்து  இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது. விக்ரம் வேதா படத்தை எடுத்து புஷ்கர் காயத்ரி இயக்கும் அடுத்த படம் குறித்த கேள்வி சில மாதங்களாக எழுந்து வந்தது. புஷ்கர் காயத்ரி வெப்சீரிஸ் இயக்க உள்ளதாக தகவல் வந்துள்ளது.இந்த சீரிஸில் கதிர், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், ஸ்ரேயா ரெட்டி, சத்யராஜ் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.புஷ்கர்-காயத்ரி இயக்கிய விக்ரம் வேதா படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் மாதவன் நடித்து  இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது. விக்ரம் வேதா படத்தை எடுத்து புஷ்கர் காயத்ரி இயக்கும் அடுத்த படம் குறித்த கேள்வி சில மாதங்களாக எழுந்து வந்தது. புஷ்கர் காயத்ரி வெப்சீரிஸ் இயக்க உள்ளதாக தகவல் வந்துள்ளது.இந்த சீரிஸில் கதிர், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், ஸ்ரேயா ரெட்டி, சத்யராஜ் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.புஷ்கர்-காயத்ரி இயக்கிய விக்ரம் வேதா படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் மாதவன் நடித்து  இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது. விக்ரம் வேதா படத்தை எடுத்து புஷ்கர் காயத்ரி இயக்கும் அடுத்த படம் குறித்த கேள்வி சில மாதங்களாக எழுந்து வந்தது. புஷ்கர் காயத்ரி வெப்சீரிஸ் இயக்க உள்ளதாக தகவல் வந்துள்ளது.இந்த சீரிஸில் கதிர், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், ஸ்ரேயா ரெட்டி, சத்யராஜ் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.புஷ்கர்-காயத்ரி இயக்கிய விக்ரம் வேதா படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் மாதவன் நடித்து  இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது. விக்ரம் வேதா படத்தை எடுத்து புஷ்கர் காயத்ரி இயக்கும் அடுத்த படம் குறித்த கேள்வி சில மாதங்களாக எழுந்து வந்தது. புஷ்கர் காயத்ரி வெப்சீரிஸ் இயக்க உள்ளதாக தகவல் வந்துள்ளது.இந்த சீரிஸில் கதிர், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், ஸ்ரேயா ரெட்டி, சத்யராஜ் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Find out more: