2019 மகாமுனி, காப்பான் படங்களில் நடித்த  ஆர்யா டெடி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார், படம் விரைவில் ரிலீசாக உள்ளது. ரஜினி நடித்த காலா,கபாலி படங்களை இயக்கிய  பா. ரஞ்சித் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் ஆர்யா நடிக்க இருப்பதாக வந்த செய்தியைப் பார்த்தோம். ஆர்யாவின் 30வது படமாகவிருக்கும் இந்த படம், குத்துச் சண்டையை மையப்படுத்திய கதை கொண்டது.2019 மகாமுனி, காப்பான் படங்களில் நடித்த  ஆர்யா டெடி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார், படம் விரைவில் ரிலீசாக உள்ளது. ரஜினி நடித்த காலா,கபாலி படங்களை இயக்கிய  பா. ரஞ்சித் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் ஆர்யா நடிக்க இருப்பதாக வந்த செய்தியைப் பார்த்தோம். ஆர்யாவின் 30வது படமாகவிருக்கும் இந்த படம், குத்துச் சண்டையை மையப்படுத்திய கதை கொண்டது.2019 மகாமுனி, காப்பான் படங்களில் நடித்த  ஆர்யா டெடி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார், படம் விரைவில் ரிலீசாக உள்ளது. ரஜினி நடித்த காலா,கபாலி படங்களை இயக்கிய  பா. ரஞ்சித் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் ஆர்யா நடிக்க இருப்பதாக வந்த செய்தியைப் பார்த்தோம். ஆர்யாவின் 30வது படமாகவிருக்கும் இந்த படம், குத்துச் சண்டையை மையப்படுத்திய கதை கொண்டது.2019 மகாமுனி, காப்பான் படங்களில் நடித்த  ஆர்யா டெடி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார், படம் விரைவில் ரிலீசாக உள்ளது. ரஜினி நடித்த காலா,கபாலி படங்களை இயக்கிய  பா. ரஞ்சித் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் ஆர்யா நடிக்க இருப்பதாக வந்த செய்தியைப் பார்த்தோம். ஆர்யாவின் 30வது படமாகவிருக்கும் இந்த படம், குத்துச் சண்டையை மையப்படுத்திய கதை கொண்டது.2019 மகாமுனி, காப்பான் படங்களில் நடித்த  ஆர்யா டெடி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார், படம் விரைவில் ரிலீசாக உள்ளது. ரஜினி நடித்த காலா,கபாலி படங்களை இயக்கிய  பா. ரஞ்சித் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் ஆர்யா நடிக்க இருப்பதாக வந்த செய்தியைப் பார்த்தோம். ஆர்யாவின் 30வது படமாகவிருக்கும் இந்த படம், குத்துச் சண்டையை மையப்படுத்திய கதை கொண்டது.

Find out more: