ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മഹാത്ഭുതം ; റാമോജി റാവു ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് 37,583 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി! റാമോജി റാവു ഈ രംഗത്തെ വിസ്മയമാണ്. ഹൈദരാബാദിൽ റാമോജി റാവു ഫിലിം സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ രാജ്യത്ത് സിനിമ ടൂറിസം എന്ന ആശയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനായി. ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് മാത്രമല്ല പല ബിഗ്ബജറ്റ് സിനിമകളും ഇവിടെയൊരുങ്ങി. ബാഹുബലി ചിത്രീകരിച്ചത് ഈ ഫിലിസിറ്റിയിലാണ്.ഇന്ത്യൻ സിനിമാ നിർമാണ മേഖലയെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയയാൾ.  ഈനാട് പത്രം, ഇടിവി ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക്, ഉഷാകിരൺ മൂവീസ്, ഇടിവി ഭാരത് എന്നീ കമ്പനികളുടെയെല്ലാം ഉടമ അദ്ദേഹമാണ്. റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലാണ് ഈ കമ്പനികൾ എല്ലാം. എൻറർടെയിൻറ്മൻറ് രംഗത്ത് മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി രംഗത്തുമെല്ലാം റാവുവിന് ബിസിനസുകളുണ്ട്.
 ഡോൾഫിൻ ഹോട്ടൽസ് , പ്രിയ ഫൂഡ്സ് എന്നീ സംരംഭങ്ങൾ വേറെയും.ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് മാത്രമല്ല വലിയൊരു വ്യവസായി കൂടെയായിരുന്നു റാമോജി റാവു. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ നിർമാണ മേഖലയെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയയാൾ. റാമോജി റാവു ഈ രംഗത്തെ വിസ്മയമാണ്. ഹൈദരാബാദിൽ റാമോജി റാവു ഫിലിം സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ രാജ്യത്ത് സിനിമ ടൂറിസം എന്ന ആശയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനായി. ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് മാത്രമല്ല പല ബിഗ്ബജറ്റ് സിനിമകളും ഇവിടെയൊരുങ്ങി. ബാഹുബലി ചിത്രീകരിച്ചത് ഈ ഫിലിസിറ്റിയിലാണ്. 2016-ൽ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചിരുന്നു. സിനിമകൾക്ക് നിരവധി അവാർഡുകളും റാമോജി റാവു നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2000-ൽ തെലുങ്കിലെ മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിം നിർമാതാവിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടി. നാല് ഫിലിംഫെയർ അവാർഡുകളും അഞ്ച് നന്തി അവാർഡുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
2021 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തി 37,583 കോടി രൂപയാണ്. 87-ാം വയസിൽ അദ്ദേഹം അരങ്ങൊഴിയുമ്പോൾ സിനിമ വ്യവസായ രംഗത്തിനും ഈ വിയോഗം തീരാനഷ്ടമാണ്. ഉഷാകിരൺ മൂവീസ് എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി സിനിമ നിർമാണ രംഗത്തെ വമ്പൻ സംരംഭമാണ്. വിവിധ ഭാഷകളിലായി എൺപതോളം ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിലൂടെയും വെബ് പോർട്ടലിലൂടെയും ഡിജിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന വാർത്താ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഇടിവി ഭാരത്. 13-ലധികം ഭാഷകളിൽ ഉള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണിത്. 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ആണ് ഇത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത്. റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലാണ് ഈ കമ്പനികൾ എല്ലാം. എൻറർടെയിൻറ്മൻറ് രംഗത്ത് മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി രംഗത്തുമെല്ലാം റാവുവിന് ബിസിനസുകളുണ്ട്.

ഡോൾഫിൻ ഹോട്ടൽസ് , പ്രിയ ഫൂഡ്സ് എന്നീ സംരംഭങ്ങൾ വേറെയും.ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് മാത്രമല്ല വലിയൊരു വ്യവസായി കൂടെയായിരുന്നു റാമോജി റാവു. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ നിർമാണ മേഖലയെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയയാൾ. റാമോജി റാവു ഈ രംഗത്തെ വിസ്മയമാണ്. ഹൈദരാബാദിൽ റാമോജി റാവു ഫിലിം സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ രാജ്യത്ത് സിനിമ ടൂറിസം എന്ന ആശയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനായി. ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് മാത്രമല്ല പല ബിഗ്ബജറ്റ് സിനിമകളും ഇവിടെയൊരുങ്ങി. ബാഹുബലി ചിത്രീകരിച്ചത് ഈ ഫിലിസിറ്റിയിലാണ്. 2016-ൽ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചിരുന്നു. സിനിമകൾക്ക് നിരവധി അവാർഡുകളും റാമോജി റാവു നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2000-ൽ തെലുങ്കിലെ മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിം നിർമാതാവിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടി.

Find out more: