భగవంతుడిని పూజించేటప్పుడు మనం అన్ని రకాల పూజ వస్తువులను ఉపయోగిస్తాము. పూలు, దండలు, ప్రసాదం మొదలైనవి. పూజా సమయంలో మన దేవతల కు అందమైన, పూజ్యమైన దండలను ఎలా సమర్పిస్తామో, అదేవిధంగా మనం ఎల్లప్పుడూ వారి మంత్రోచ్ఛారణ కు మన ఆరాధన ప్రకారం మాలలను ఉపయోగించాలి. జ్యోతిష్యం, మతపరమైన సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రతి జపమాల పఠించడం దాని స్వంత విభిన్న ఫలితాలను కలిగి ఉంటుంది. అదే విధంగా జపమాల జపించడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. అవి దేవుని జపమాలను జపించేటప్పుడు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. దేవుడి ఆశీర్వాదం పొందడాని కి వారికి సంబంధించిన మంగళకరమైన మాల ధరించడానికి, జపించడానికి విడిగా ఉపయోగించాలి. మీ మెడలో లేదా చేతిలో రోసరీ ని ధరించడం మర్చిపోవద్దు. అలానే అరిగిపోయిన దండతో జపం చేయరు. ఎప్పుడూ వేరొకరి జపమాలతో జపించకండి. జపమాల జపించేటప్పుడు ఇతరులకు చూపించకూడదు. ఇందుకోసం గోముఖిలో మాల వేసి నిత్యం జపం చేయాలి. జపమాల పఠించే స్థలం, సమయం, సంఖ్యను ఎల్లప్పుడూ నిర్ధారించుకోవాలి. జపం ముగించిన తర్వాత నిటారుగా లేవకుండా ముందుగా నేలపై కొంచెం నీరు పోసి, మీ నుదిటిపై, కళ్లపై రెండు పూయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా మీరు జపించిన ప్రతిఫలం మీతోనే ఉంటుంది.

మీ కోరిక ప్రకారం జపమాల
తెల్ల చందనం దండలు - విష్ణువు కు
ఎర్ర చందనం దండలు - శక్తి
పూసల శంఖం దండలు - శివుడు
బంగారు పూసల దండలు - దేవగురువు బృహస్పతి
మాల రుద్రాక్షను ఆచరించడానికి - శివుడు
తులసి మాలలు - అమ్మవారికి
ముత్యాల హారము  - విష్ణువు ఆరాధన
తామర హారము - చంద్ర గ్రహం
పసుపు పూల మాల - మాత లక్ష్మి ఆరాధన
కృత్రిమ వజ్రం హారము - శ్రీకృష్ణుని ఆరాధన
అంగారకుడి ఐశ్వర్యాన్ని పొందడానికి పగడపు మాల,
మాణిక్యం మాల - కనిపించే దేవుడు సూర్య భగవానుడి పూజ కోసం


మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: