ఏ ఇంట్లోనైనా తలుపులు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే ఈ తలుపులు మీ ఇంటికి భద్రతను అందించడమే కాకుండా వాస్తు ప్రకారం సరిగ్గా ఉంటే ఇంటి సంతోషం, శ్రేయస్సు, సానుకూల శక్తి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. జీవితంలో నిరాశ, అనారోగ్యం, నిరుద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోవడం వంటి కారణాల వెనుక తలుపులు కూడా ఉండొచ్చు. అంటే తలుపులకు సంబంధిత వాస్తు దోషం ఉండవచ్చు. మీ సంతోషాన్ని ప్రభావితం చేసే తలుపుకు సంబంధించిన వాస్తు దోషాలు, దానికి సంబంధించిన ఖచ్చితమైన పరిష్కారాలు, నివారణల గురించి తెలుసుకోండి.

ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దిశ
వాస్తు ప్రకారం ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ఎప్పుడూ తూర్పు దిశలో ఉండాలి. ఈ దిశలో ప్రధాన ద్వారం ద్వారా సూర్య కిరణాలు నేరుగా ఉదయం ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. దీని వలన ఆ ఇంట్లో నివసించే ప్రజల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ దిశ నుండి లక్ష్మి, సంపద, సంతోషం కలిసి ప్రవేశిస్తుంది. వాస్తు ప్రకారం ప్రధాన ద్వారం ఇంటికి తూర్పు దిక్కున ఉందంటే ఆ వ్యక్తి జీవిత రేఖ చాలా కాలం ఉంటుంది.

ప్రధాన ద్వారం ఆగ్నేయ దిశలో ఉందంటే అది తీవ్రమైన వాస్తు దోషం. అలాంటి తలుపు ఇంట్లో దురదృష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాంటి ఇంట్లో నివసించే వ్యక్తులు ఎంత కష్టపడి పని చేసినా, వారికి తగిన ఫలితాలు అందవు. అంటే ప్రధాన ద్వారంతో సంబంధం ఉన్న అలాంటి వాస్తు దోషం కారణంగా డబ్బు ఇంట్లో నిలవదు.

ఇలా చేయండి
ఇంటి ప్రధాన తలుపును తయారు చేసేటప్పుడు దాని దిశను మాత్రమే కాకుండా దాని పరిమాణాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వాస్తు నియమాల ప్రకారం ఇంటి ప్రధాన ద్వారం పొడవు రెండు రెట్లు వెడల్పుగా ఉండాలి. రెండు వైపులా ఉండాలి. ప్రధాన తలుపు తెలుపు, లేత నీలం, లేత ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండాలి. నలుపు రంగుతో అస్సలు పెయింట్ చేయకూడదు.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: