తాజాగా విజయ్ ఆంటోనీ బిచ్చగాడు 2 అనే మూవీ లో హీరో గా నటించిన విషయం మనకు తెలిసిందే. విజయ్ ఆంటోనీమూవీ లో హీరోగా నటించిన మాత్రమే కాకుండా ఈ మూవీ కి స్వీయ దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ మూవీ కొన్ని రోజుల క్రితమే విడుదల అయ్యి పది రోజుల బాక్స్ ఆఫీస్ రన్ ను కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఈ సినిమా 10 రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాధించిన కలెక్షన్ ల వివరాలు తెలుసుకుందాం.

మొదటి రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 4 కోట్ల షేర్ ... 8.15 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన లను వసూలు చేసింది.

రెండవ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 3 కోట్ల షేర్ ... 6.15 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

3 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 3.40 కోట్ల షేర్ ... 6.95 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

4 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1.29 కోట్ల షేర్ ... 2.43 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

5 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.82 కోట్ల షేర్ ... 1.62 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

6 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.60 కోట్ల షేర్ ... 1.17 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

7 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.43 కోట్ల షేర్ ... 0.86 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

8 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.32 కోట్ల షేర్ ... 0.64 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

9 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.60 కోట్ల షేర్ ... 1.18 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

10 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.90 కోట్ల షేర్ ... 1.70 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

మొత్తంగా ఈ సినిమా 10 రోజుల బాక్స్ ఆఫీస్ రన్ ముగిసే సరికి వరల్డ్ వైడ్ గా 15.27 కోట్ల షేర్ ... 30.80 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: