విశ్వక్ సేన్ తాజాగా నటించి ... దర్శకత్వం వహించిన దాస్ కా దమ్కి మూవీ 9 రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాధించిన కలెక్షన్ ల వివరాలను తెలుసుకుందాం

1 వ ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 4.08 కోట్ల షేర్ ... 8.20 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది.

రెండవ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 2.45 గుకోట్ల షేర్ ... 2.80 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది.

మూడవ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1.33 కోట్ల షేర్ ... 2.55 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది.

నగుగవ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1.54 కోట్ల షేర్ ... 2.85 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది.

ఐదవ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1.19 కోట్ల షేర్ ... 2.20 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది .

6 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ,0.39 కోట్ల షేర్ ... 0.75 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది .

7 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.40  కోట్ల షేర్ ... 0.75 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది .

8 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.47  కోట్ల షేర్ ... 0.95 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది .

8 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.22  కోట్ల షేర్ ... 0.45 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది. ఈ మూవీ కి ప్రస్తుతం కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర డీసెంట్ కలెక్షన్ లు లభిస్తున్నాయి .


మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: